ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

logo

projekt:  „Motocykliści są wszędzie!”

W związku z realizacją działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w zakresie małych projektów, w ramach osi IV LEADER PROW na lata 2007-2013, Etyliniarze –Motocykliści Ziemi Średzkiej zapraszają do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi w ramach projektu „Motocykliści są wszędzie!” :

 

1. sprzedaż i dostarczenie: automatyczny defibrylator – AED (.pdf)
2. sprzedaż i dostarczenie apteczki pierwszej pomocy (40 szt) (.pdf)
3. sprzedaż i dostarczenie materiału szkoleniowego – kamizelki (40 szt) (.pdf)
4. sprzedaż i dostarczenie materiałów promocyjnych – koszulki (40szt) (.pdf)
5. przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy (.pdf)

 

1. sprzedaż i dostarczenie: automatyczny defibrylator – AED

I. ZAMAWIAJĄCY
Etyliniarze –Motocykliści Ziemi Średzkiej
ul. Henryka Sucharskiego 17
63-000 Środa Wielkopolska

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Określenie przedmiotu zamówienia: sprzedaż i dostarczenie: automatyczny defibrylator – AED

Parametry:
– energia defibrylacji: 120, 150, 200 J (dorośli) / 50, 70, 85 J (dzieci)
– impuls defibrylacyjny: dwufazowy, niskoenergetyczny, typ RBW
– czas ładowania do energii 200 J: do 10 sekund
– czas podtrzymania ładunku: 30 sekund
– zakres pomiaru częstości akcji serca (HR): 30 – 300 ud/min
– wzmocnienie EKG: regulowane automatycznie
– ekran: typ LCD, 6,6 x 3,3 cm
– wyświetlane informacje: krzywa EKG, komunikaty tekstowe, wskaźnik głębokości ucisku, czas akcji, liczba wykonanych defibrylacji
– pamięć: 3,5 godzin zapisu EKG
– stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wody: IP55
– odporność na wstrząs: IEC 68-2-27; 100 G
– odporność na wibracje: MIL Std 810F
– zasilanie: baterie Photo Flash typ 123
– 5 lat gwarancji
– Elektrody Stat-Padz II (dwie osobne, niepołączone w jedną całość elektrody bez czujnika siły nacisku). Okres trwałości elektrod co najmniej 2 lata

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji i dostarczenia zamówienia do 30.01.2015 r..

IV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna być dostarczona osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera, e-maila na adres Etyliniarze –Motocykliści Ziemi Średzkiej, ul. Henryka Sucharskiego 17, 63-000 Środa Wielkopolska, dawid@etyliniarze.pl, Tel. 511 50 99 62 do dnia16.01.2015 r.
1.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4.Zamawiający dopuszcza tylko kompleksową ofertę.
5.Oferta musi zawierać:
Proponowaną stawkę brutto

V. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena: 60%
Okres gwarancji: 40%
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta
do dnia 19.01.2015 r. w celu podpisania stosownej umowy.

2. sprzedaż i dostarczenie apteczki pierwszej pomocy (40 szt)

I. ZAMAWIAJĄCY
Etyliniarze –Motocykliści Ziemi Średzkiej
ul. Henryka Sucharskiego 17
63-000 Środa Wielkopolska
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Określenie przedmiotu zamówienia: apteczka pierwszej pomocy:
– Apteczka w opakowaniu z tkaniny wodoodpornej, skład powinien być zgodny z normą DIN: 13167
– Skład:
1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8 szt.)
1 szt. Plaster 5 m x 2,5 cm
2szt. Bandaże dziane 4 m x10cm
1 szt.Maseczka do sztucznego oddychania z ustnikiem.
2 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny
1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 sterylna
1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210cm
1 szt. Nożyczki 14,5 cm
4 szt. Rękawice winylowe
1 szt. Instrukcja udzielania Pierwszej Pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych

– Wyrób musi spełniać wymagania norm Unii Europejskiej
– Ilość: 40 sztuk

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji i dostarczenia zamówienia do 30.01.2015 r.

IV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna być dostarczona osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera, e-maila na adres Etyliniarze –Motocykliści Ziemi Średzkiej, ul. Henryka Sucharskiego 17, 63-000 Środa Wielkopolska, dawid@etyliniarze.pl, Tel. 511 50 99 62 do dnia 16.01.2015 r.
1.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4.Zamawiający dopuszcza tylko kompleksową ofertę.
5.Oferta musi zawierać:
Proponowaną stawkę brutto

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena: 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta
do dnia 19.01.2015 r. w celu podpisania stosownej umowy.

3. sprzedaż i dostarczenie materiału szkoleniowego – kamizelki (40 szt)

I. ZAMAWIAJĄCY
Etyliniarze –Motocykliści Ziemi Średzkiej
ul. Henryka Sucharskiego 17
63-000 Środa Wielkopolska

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Określenie przedmiotu zamówienia: materiał szkoleniowy – kamizelka:
Specyfikacja:
– Kamizelka z elementami odblakowymi, pełna rozmiarówka (wskazana przez zamawiającego wybranemu oferentowi),
– Kamizelka z odblaskowym napisem POLSKA na plecach,
– Kamizelka wykonana z wysokiej siatki przepuszczającej powietrze, elementy odblaskowe (taśmy oraz napis) wykonana z materiału pryzmatycznego 3M w kolorze żółtym fluorescencyjnym,
– komplet logotypów -monochrom (UE, Leader, Etyliniarze, PROW 2007-2013)
– Ilość: 40 sztuk

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji i dostarczenia zamówienia do 30.01.2015 r.

IV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna być dostarczona osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera, e-maila na adres Etyliniarze –Motocykliści Ziemi Średzkiej, ul. Henryka Sucharskiego 17, 63-000 Środa Wielkopolska, dawid@etyliniarze.pl, Tel. 511 50 99 62 do dnia 16.01.2015 r.
1.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4.Zamawiający dopuszcza tylko kompleksową ofertę.
5.Oferta musi zawierać:
Proponowaną stawkę brutto
Projekt graficzny kamizelki

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena: 60%, Projekt graficzny uwzględniający logotypy unijne i własne oraz napis „Polska”: 40 %
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta
do dnia 19.01.2015 r. w celu podpisania stosownej umowy.

4. sprzedaż i dostarczenie materiałów promocyjnych – koszulki (40szt)

I. ZAMAWIAJĄCY
Etyliniarze –Motocykliści Ziemi Średzkiej
ul. Henryka Sucharskiego 17
63-000 Środa Wielkopolska

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Określenie przedmiotu zamówienia: materiał promocyjny – koszulka
Specyfikacja:
– koszulki bawełniane typu t-shirt, gramatura min. 180, pełna rozmiarówka
– logo (UE, Leader, PROW 2007-2013)- w jednym rzędzie, pełen kolor/ monochromatyczne / biało- czarne/ umieszczone z tyłu/ na rękawie/ z przodu, wielkość całego ciągu 3 logo ok. 5×15 cm
– logo Etyliniarzy- pełen kolor/ czarno- białe umieszczone z tyłu, z przodu, wielkość logo ok. 20 x 20 cm
– ilość: 40 sztuk
Kolor koszulek zostanie wybrany po wyborze Wykonawcy

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji i dostarczenia zamówienia do 30.01.2015 r.

IV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna być dostarczona osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera, e-maila na adres Etyliniarze –Motocykliści Ziemi Średzkiej, ul. Henryka Sucharskiego 17, 63-000 Środa Wielkopolska, dawid@etyliniarze.pl, Tel. 511 50 99 62 do dnia 16.01.2015 r.
1.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4.Zamawiający dopuszcza tylko kompleksową ofertę.
5.Oferta musi zawierać:
Proponowaną stawkę brutto
Projekt graficzny koszulki

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena: 80%; projekt graficzny uwzględniający logotypy unijne i własne 20 %

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta
do dnia 19.01.2015 r. w celu podpisania stosownej umowy.

5. przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy

I. ZAMAWIAJĄCY
Etyliniarze –Motocykliści Ziemi Średzkiej
ul. Henryka Sucharskiego 17
63-000 Środa Wielkopolska

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Określenie przedmiotu zamówienia: przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy:
– przygotowanie prezentacji i materiałów teoretycznych,
– przygotowanie warsztatów praktycznych z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych zapewnionych przez wykonawcę tj. fantomy dziecko i dorosły do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, fantom- anatomiczny przekrój głowy do nauki udrażniania dróg oddechowych
– czas trwania : 2 dni po 4 godziny
– odbiorcy: 2 dni po 20 osób

III. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:
1.Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.
2.Co najmniej 5 lat tytułu zawodowego ratownika medycznego.
3.Co najmniej 3 lata stażu jako ratownik medyczny na zespołach wyjazdowych zespołu ratownictwa medycznego
4.Dostarczenie niezbędnych materiałów potrzebnych do przeprowadzenia szkolenia.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin realizacji zadania: 31 stycznia 2015 r. i 07 lutego 2015 r.

V. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna być dostarczona osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera, e-maila na adres Etyliniarze –Motocykliści Ziemi Średzkiej, ul. Henryka Sucharskiego 17, 63-000 Środa Wielkopolska, dawid@etyliniarze.pl, Tel. 511 50 99 62 do dnia16.01.2015 r.
1.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4.Zamawiający dopuszcza tylko kompleksową ofertę.
5.Oferta musi zawierać:
Proponowaną stawkę brutto

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena: 55%
Doświadczenie i kwalifikacje: 45%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta
do dnia 19.01.2015 r. w celu podpisania stosownej umowy.

kontakt:
Dawid Machowiak
dawid@etyliniarze.pl
Tel. 511 50 99 62

na silniku: WordPress | projekt: sg-studio |