1% Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Bninie

plakat

Tradycyjnie już zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie działań podejmowanych na rzecz pełnej readaptacji społecznej powierzonych naszej opiece dzieci i młodzieży. To dzięki Państwa ofiarności, w tym także 1% przekazywanemu na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Bninie, możemy realizować małe marzenia, a także niezwłocznie podejmować działania w zakresie wsparcia sfery zdrowotnej, a także terapii.
Państwa pomoc   przełożyła się w minionym roku na niezapomniane przeżycia wychowanków z wycieczki do Kotliny Kłodzkiej i Pragi, a także kolonii letnich w Białym Dunajcu. Aktywnie działa pracownia fotograficzna, w której powstał film . Jest to miejsce działań terapeutycznych , ale i praktycznej nauki zawodu.  Dzięki Państwu możliwe jest także korzystanie z niestandardowych metod terapeutycznych, co jest niezwykle ważne w przypadku pracy z dzieckiem po doświadczeniach traumatycznych.

Za wszelką pomoc, wsparcie, dobre słowo dziękujemy i my, i wychowankowie.

plakat

na silniku: WordPress | projekt: sg-studio |